Witudes Suppdisccete

Matematika pro SŠ 3.díl - Planimetrie (učebnice)PDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
J. VondraDalší díl učebnicové řady Matematika pro střední školy přináší srozumitelným a poutavým způsobem učivo, které zahrnuje základní poznatky z planimetrie; od trojúhelníků, mnohoúhelníků, kružnic a kruhů, až po množiny bodů dané vlastnosti a shodná i podobná zobrazení. Nepostradatelné motivační a doplňkové texty zasazují učivo do historického či praktického rámce a umožňují studentům středních odborných škol, jimž je sada primárně určena, probíranou látku propojit s běžným životem, a tak si ji snáze zapamatovat a využít nabyté poznatky v praxi. Třetí díl učebnicové řady Matematika pro střední školy je tvořen v souladu s RVP pro střední odborné vzdělávání. Učebnice je navržena tak, aby ji bylo možné využít v různých typech středních škol s variabilní časovou dotací. Učebnice je rozdělena do šesti tematických celků, které se postupně věnují základním planimetrickým pojmům, trojúhelníkům, mnohoúhelníkům, kružnicím a kruhům, množinám bodů dané vlastnosti a shodným i podobným zobrazením. Každý tematický celek je dále členěn na kapitoly, jejichž rozsah se různí v závislosti na obtížnosti a obsáhlosti konkrétního učiva. Formát jednotlivých kapitol je však vždy shodný. Úvod tvoří motivační text, který učivo zasazuje do praktického či historicko-společenského rámce. Jádrem učebnice je výkladová část obohacená o výraznou obrazovou složku. Učivo je strukturováno pomocí barevně odlišených rámečků, v nichž jsou zaváděny nové pojmy či postupy. V bočních textech jsou pak zopakovány postupy, které by studenti již měli znát ze základní školy, a uvedeny příklady využití konkrétního učiva v praxi, např. v architektuře. Nalezneme v nich rovněž řadu zajímavostí z mnoha oborů, které poznatky uvedené v jednotlivých kapitolách využívají. K efektivní práci s učebnicovou sadou přispívá fakt, že každé kapitole učebnice odpovídá kapitola pracovního sešitu. Celá učebnicová sada (tj. učebnice a pracovní sešit) je navíc propojena i s dalšími díly řady, umožňuje tedy komplexní osvojení si poznatků. Koncepce této řady umožňuje variabilní užití školami s různou hodinovou dotací, stejně tak umožňuje vyučujícím adekvátně reagovat na potřeby samotných studentů.


Ba lingvistika (distanční vzdělávání). Dále prodáváme globusy kolní poteby a uebnice pro pedkoláky.Matematika pro S 3.díl Planimetrie uebnicehttpsknihyskola.cz5925matematikapross3dilplanimetrieucebniceDalí díl uebnicové ady Matematika pro stední koly pináí srozumitelným a poutavým zpsobem uivo které zahrnuje základní poznatky z planimetrie od trojúhelník mnohoúhelník krunic a kruh a po mnoiny bod dané vlastnosti a263 KSklademMatematika pro stední koly 3.díl uebnice Planimetrieskokan.info9067matematikaprostredniskoly3dilucebniceTetí díl uebnicové ady Matematika pro stední koly je tvoen v souladu s RVP pro stední odborné vzdlávání. 18900 K do koíku skladem 2 kusy SEVT kód B Matematika pro S Funkce I 4. Porovnejte si ceny z mnoha obchod v R.Specifikace Matematika pro S 3.díl Planimetrie uebnicehttpsucebnice.heureka.czspecifikaceKompletní technická specifikace produktu Matematika pro S 3.díl Planimetrie uebnice a dalí informace o produktu.4.3 Hodnocení 86188 KNení sklademMatematika pro S 3.


Uebnice je navrena tak aby ji bylo moné vyuít v rzných typech stedních kol s variabilní asovou dotací. IO 497 09 895 se sídlem Nádraní 89630 150 00 Praha 5 Smíchov dále jen my chrání vekeré osobní údaje poskytnuté leny Kniního klubu jméno píjmení adresa telefon email rok narození ped zneuitím a zpracovává je v souladu s aktuální legislativou. Informační systémy vs informatiky. 22900 K do koíku skladem 3 kusy SEVT kód B Matematika pro 3. Matematika pro S 3.díl Pracovní seit Gazárková D. díl uebnice planimetrie. Nakladatelství Didaktis. ASU knihkupectví Promo kód. Matematika pro S 3.díl Planimetrie PS 1. Mang Magee téma. Vechny informace o produktu Matematika pro S 3.díl Planimetrie pracovní seit porovnání cen z internetových obchod hodnocení a recenze Matematika pro S 3.díl Planimetrie pracovní seit. Matematika pro S 3. Liberální umění vs Obchodní správa.

Web Design School.


Zábavná kniha PDF Matematika pro SŠ 3.díl - Planimetrie (učebnice) PDF. Zdroje volně dostupných e-knih e-knihy J. Vondra.