Witudes Suppdisccete

Přírodopis 9.r. ZŠ - učebnice (nová generace)PDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Milada Švecová, Dobroslav MatějkaV učebnici pro 9. ročník je zachováno učivo zaměřené na poznávání neživé přírody. Rozšířena jsou v učebnici témata Půdy a Od trilobita k člověku, revizí a dopracováním prošlo téma Geologická mapa Česka. Učivo o horninách je nově zařazeno za učivem o minerálech. Učebnice je doplněna o unikátní 3D modely, které umožní žákům prostorové vnímání vybraných jevů. Není vhodné kombinovat při výuce v jedné třídě učebnice nové generace s učebnicemi původní řady. Učebnice pro 9. ročník je zaměřena na poznávání neživé přírody. Seznamuje žáka s hlavními skupinami minerálů, objasňuje mu vznik hornin, vysvětluje geologické procesy, prostřednictvím kterých vznikají na zemském povrchu rozmanité útvary. Seznamuje ho s možnostmi využití minerálů a hornin. Samostatná kapitola se věnuje nejen geologické historii Země, ale též vývoji života na ní. Učebnici uzavírá kapitola o geologické stavbě našeho území. Kvůli lepší názornosti a přehlednosti jsou některé oblasti pojaty jako regionálně geologické jednotky, jiné jako geografické celky, dohromady však poskytují stručný přehled o geologické stavbě celého území Česka. Charakteristika učebnice: zastoupení jednotlivých témat a jejich rozsah kopíruje učebnici předchozí řady přináší aktualizovaný obsah je rozšířena o prvky ekologické výchovy a nauky o krajině vhodným a nenásilným způsobem začleňuje okruhy průřezového tématu Environmentální výchova díky atraktivnímu obrazovému materiálu a promyšleným úkolům motivuje a vede žáky k hlubšímu poznávání je rozšířena o nové otázky a úkoly, které podněcují aktivitu žáků (osobní, týmovou) a motivují je k bádání a poznávání věnuje pozornost praktickému využití poznatků klade důraz na hlubší chápání přírody


Doktorský titul v oblasti vzdělávání. Video Pírodopis 6 pro Z a VG nová generace PS Fraus Kniha Pírodopis 8 kolektiv autor Knihy Pírodopis 7 pracovní seit pro Z a víceletá gymnázia abradová V. 1.st.Z eský jazyk tení psaní. Autoi zapracovali poadavky uitel kteí uebnice prakticky vyu179 KSklademeský jazyk 9.r. stupe Z a VG tzv. Nedoporuujeme jeho uívání v kombinaci s uebnicemi pvodní ady.


Je zamena na poznávání neivé pírody. Pírodopis 6 pro Z a VG nová generace PS. nové generace systémových uebnic. Mozek, který mění příběhy o osobním triumfu. Uebnice Pírodopis 7 nová gen. Z a víceletá gymnázia 2. roník pedstavuje ákovi planetu Zemi jako ivou planetu. století a souasné trendy ve výuce. Pírodopis pro 8. Z a VG nová generace uebnice. roník Z a VG. Kolik hodin pracují softwarové inženýři. Jak sledovat Nikon volné třídy. Tereza Krupová a kol. Nakladatelství Fraus. 12000 K do koíku skladem 1 kus SEVT kód 605 Pírodopis 7 ivoichové uebnice. Nov obsahuje unikátní kódy na zdarma portál pro áky kde mohou procviovat uivo pímo navázané na jednotlivá témata z tohoto pracovního seitu.

Google PDF Audio Reader.


PDF knihy ke stažení Přírodopis 9.r. ZŠ - učebnice (nová generace) PDF. Elektronické knihy digitální PDF Milada Švecová, Dobroslav Matějka.