Witudes Suppdisccete

Matematika pro SŠ 6.díl - Stereometrie (pracovní sešit)PDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
J. Mrázek, I. ŠubrtováŠestý díl učebnicové řady navazuje učivem na díl třetí, Planimetrii. Z geometrických útvarů v rovině tak studenti plynule přecházejí ke geometrickým útvarům v prostoru. Protože stereometrie patří mezi nejobtížnější části matematiky, dbali autoři na systematické řazení úloh a na dostatečné množství úloh na porozumění. Zajímavou částí je příloha, která obsahuje úlohy testující prostorové vidění. Pracovní sešit tvoří učebnicovou sadu společně se samostatně prodejnou učebnicí. Učebnicová sada Matematika pro střední školy – 6. díl: Stereometrie je členěna do následujících tematických celků: Základní stereometrické pojmy Polohové vlastnosti Metrické vlastnosti Tělesa Publikace je vhodná pro: studenty a učitele na gymnáziích, středních průmyslových a středních odborných školách s vyšší hodinovou dotací, maturanty k přípravě na maturitní zkoušku, uchazeče vysokých škol k přípravě na přijímací zkoušku. Učebnicová řada je sestavena v souladu s požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia a odpovídá také požadavkům Rámcového vzdělávacího programu pro střední odborné vzdělávání.


Lze zaslat pomocí kurýrní sluby DPD za 129K. díl Stereometrie uebnice. Matematika pro stední koly 6.díl Pracovní seit Stereometrie J. Stereometrie Pracovní seit. estý díl uebnicové ady navazuje uivem na díl tetí Planimetrii. Matematika pro stední koly.


Matematika pro stední koly 6.díl Stereometrie uebnice. Možná si rezervujete. Zajímavou ástí je píloha která obsahuje úlohy testující prostorové vidní. Gabriel's Inferno část 1 Plný film online zdarma Dailymotion. díl základní. Ošetřovatelské školy s vysokými míry přijetí v Kanadě. Wisconsin Inženýrské stipendia. Nejlepší online vysoké školy pro vojenský personál. Písanka pro 4. Bná cena 169 K.

Úřad pro finanční pomoc USI.


Elektronické knihy PDF Matematika pro SŠ 6.díl - Stereometrie (pracovní sešit) PDF. Jak číst a nakupovat e-knihy J. Mrázek, I. Šubrtová.