Witudes Suppdisccete

Ekonomie nejen k maturitě 2 - Ekonomika podnikuPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Jaroslav Zlámal, Zdeněk MendlVe srovnání s prvním dílem je tento druhý díl ještě propracovanější, s více ilustracemi a více stranami. Špičkově graficky zpracovaná učebnice, psaná moderní, srozumitelnou a názornou formou. Stáhněte si ukázku z těchto stránek a sami posuďte kvalitu učebnice. Druhý díl "Ekonomie nejen k maturitě" navazuje na díl první, ovšem použít jej lze i zcela samostatně. Jak již název napovídá, učebnice je zaměřena na ekonomii podniku - především tedy objasňuje cíle podniku, odůvodňuje jeho vznik i existenci a vysvětluje vztahy podniku k národnímu hospodářství. Publikace dále uvádí podmínky zániku podniku, popisuje jevy a procesy probíhající uvnitř podniku a zabývá se i vnějšími vztahy, které navazují na činnosti podniku. Uvedeny jsou i příznivé a nepříznivé důsledky určitého chování podniku a je zde vysvětleno, že podniková ekonomie je nejen teoretickou vědní disciplínou, ale i disciplínou praktickou. Autoři při tvorbě vycházeli z obecné ekonomické teorie a čerpali poznatky z celé řady dalších ekonomických disciplín. Jedná se o druhou knihu v ucelené řadě. Na učebnici rovněž navazují samostatné cvičebnice!


Ekonomie nejen k maturit 2. FINANCOVANÍ . Barevná plná obrázk srozumitelná a maximáln názorná. Ncert třída 6 matematika kniha pdf ke stažení zdarma. Nejlepší kniha série všech dob.


Download Citation Ekonomie a ekonomika 4. Příležitosti pro studenty. aktualizované vydání pikov graficky zpracovaná uebnice psaná moderní srozumitelnou a názornou formou. Druhý díl Ekonomie nejen k maturit navazuje na díl první ovem pouít jej lze i zcela samostatn. Zpětného projektu Libro. Ve srovnání s prvním dílem je tento druhý díl jet propracovanjí s více ilustracemi a více stranami. díl Ekonomika podniku.. 11. Nová kniha PDF ke stažení. aktualizované vydání Zlámal Jaroslav Ing. Stáhnte si ukázku z tchto stránek a sami posute kvalitu uebnice. Pedmt Ekonomika podniku a organizací I II se sousteuje na problematiku zaloení podniku v podmínkách eské republiky jeho následné ízení a posuzování efektivnosti jeho fungování. Druhý díl Ekonomie nejen k maturit navazuje na díl první o vem pouít jej lze i zcela samostatn. Podniková ekonomie 2.vydání. pikov graficky zpracovaná uebnice psaná moderní srozumitelnou a názornou formou. ISBN 87 Kniha Jaroslav Zlámal Zdenk Mendl Computer Media 2007. Jak ji název napovídá uebnice je zamena na ekonomii podniku pedevím tedy objasuje cíle podniku odvoduje jeho vznik i existenci a vysvtluje vztahy podniku k národnímu hospodáství. Nachádzate sa Antikvariát Ekonomická Veobecne Zlámal Jaroslav Mendl Zdenk Ekonomie nejen k maturit 2 Ekonomika podniku. K uebnicím Ekonomie nejen k maturit 2 pro Vás pipravujeme komplexní cviebnici plnou praktických píklad. Tento stánek pro 意味.

Jonathan Safran Foer Haggadah.


Knihy online sk Ekonomie nejen k maturitě 2 - Ekonomika podniku PDF. Elektronické knihy knihovny PDF Jaroslav Zlámal, Zdeněk Mendl.