Witudes Suppdisccete

Nová pravidla písemné a elektronické komunikacePDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Tomáš NeugebauerŽádnou komunikaci není možné úspěšně provozovat bez dodržování určitých pravidel. Ta jsou buď stanovena v závazné formě, nebo doporučena, anebo alespoň vycházejí z obecně dodržované „úmluvy“. Komunikovat lze především verbálně, neverbálně, písemně a elektronicky. A právě pravidlům posledních dvou způsobů komunikace se věnuje tato publikace. Písemnou a elektronickou komunikaci pojímá šíře a do větší hloubky než klasické učebnice. Seznamuje například s odlišnými požadavky na formální úpravu dokumentů veřejnoprávních a soukromoprávních subjektů, zabývá se komplexně „životem“ dokumentů – od jejich vzniku až po skart nebo předání do archivu, uvádí pravidla pro úpravu webových stránek. Učebnice je vhodná jak pro veřejnost, tak pro žáky i učitele obchodních a podnikatelských škol, škol zaměřených na informační a komunikační technologie a dalších. Kniha zkrátka pomůže zvýšit úroveň počítačové gramotnosti všem čtenářům. Pokud jde o oblast elektronické komunikace, autor ji chápe nejen jako posílání e-mailů, ale zahrnuje pod ni i tvorbu WWW stránek (uplatnění typografických pravidel), chatování, elektronickou podatelnu atd. Zmiňuje nejen psaná pravidla, ale snaží se zohlednit i ta nepsaná, neboť se jedná o mladý, dynamicky rozvíjející se způsob komunikace. Publikace neopomíjí ani pravidla pro telefonní styk, neboť i ten dnes spadá do elektronické komunikace.


Nová pravidla písemné a elektronické komunikace. John Hattie Newfoundland. Vydavatestvo Computer Media. Cena s DPH 14900 Cena bez DPH 13545 K. Internetový obchod Patro.cz ve pod jednou stechou.


PRAVIDLA ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE. Titul zachycuje a objasuje pravidla klasické i elektronické komunikace podle nejnovjích platných. Žena vědci během vědecké revoluce. Nicolas flamel v harry potter. Nová pravidla písemné a elektronické komunikace Jak správn napsat obchodní dopis pozvánku i nabídku? Jak strukturovat a psát email? Titul zachycuje a objasuje pravidla klasické i elektronické komunikace. Prolistujte stránky knihy pette si recenze tená nechte si doporuit podobnou knihu z nabídky více ne 19 milión titul. Nová pravidla písemné a elektronické komunikace Tomá Neugebauer. Titul zachycuje a objasuje pravidla klasické i elektronické komunikace podle nejnovjích platných norem. Jak správn napsat obchodní dopis pozvánku i nabídku? Jak strukturovat a psát email? Titul zachycuje a objasuje pravidla klasické i elektronické. Portland státní univerzitní elektrotechniky Ranking. Zahrnuje normalizovanou úpravu písemností úlohy pro pepis text s korekturními znaménky nácvik pesnosti a rychlosti psaní zpracování text a pravidla . ádnou komunikaci není moné úspn provozovat bez dodrování uritých pravidel. Nová pravidla písemné a elektronické komunikace 20117 Kniha autor Tomá Neugebauer 136 stran esky broovaná bez pebalu lesklá Jak správn napsat obchodní dopis pozvánku i nabídku? . Pokud jde o oblast elektronické komunikace autor ji chápe nejen jako posílání email ale zahrnuje pod ni i tvorbu WWW stránek uplatnní typografických pravidel chatování elektronickou podatelnu atd.

Jiskra Ar Hub Insights.


Jak číst a nakupovat e-knihy Nová pravidla písemné a elektronické komunikace PDF. Elektronické knihy po česku Tomáš Neugebauer.